Sit alanı koruma ve kullanma şartları yeniden düzenlendi

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları yeniden belirlendi. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu’nun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre bu alanlar eskiden olduğu gibi yine “kesin korunacak hassas alan”, “nitelikli doğal koruma alanı”, “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak sınıflandırıldı. Ancak bu alanlara yönelik kısıtlamalar esnetildi.

Verilen bilgiye göre kesin korunacak hassas alanlarda artık doğal afet durumunda gerekli acil müdahalelerde bulunulabilecek. Madencilik yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, ayrıca toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek.

“Nitelikli doğal koruma alanı”nda, bu şekilde tesci yapılmadan önce mevcut bulunan ve artık yenisine izin verilmeyen mevzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilecek.

Yine bu alanlarda, mesire alanları ile parklar yapılmasına da izin verildi. Eskiden olduğu gibi buralarda yine madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzeme dökülemeyecek.

Comments

comments